FANDOM


Ros

Populacja Rosjan na powierzchni planety.

Rosjanie - rasa wielokomórkowych istot zamieszkujących Ros.

WyglądEdytuj

Rosjanie osiągają wielkość od 200 do 800 um. Każdy z nich jest odrębnym organizmem, mimo to poprzez kontakt przekazują bodźce i energię tworząc rodzaj zbiorowej inteligencji.

Rosjanie, podobnie jak papryki, mają kolor zielony, żółty lub czerwony, czasem również odcienie pośrednie.

SpołecznościEdytuj

Rosjanie są aktywne w życiu społecznym. Często ich miliony łączą się w plechy o wielkości kilku-kilkudziesięciu litrów. Plechy są wzajemnie połączone po kilka tysięcy w stada - te natomiast w osady.

Poszczególne osady pełnią różne funkcje, np. uczestniczą w przetwarzaniu energii słonecznej, produkcji składników odżywczych lub transporcie substratów i produktów.

Mimo wszystko, Rosjanie nie mają na stałe określonego miejsca w osadach. Organizmy ciągle przemieszczają się w miejscach styku plech, na peryferiach stad i pomiędzy osadami.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki