FANDOM


MoscYork

Mosc York - miasto należące do wszystkich krajów Ziemii, powstałe w 2030 roku w wyniku programu "All together". Zbudowane przez Amerykanów i Rosjan w celu stworzenia między nimi przyjaznych stosunków po zniszczeniu ChRLD.

Najbardziej znaną budowlą jest Międzyplanetarny Uniwersytet Przedmiotów Wszystkich, znajdujący się przy ulicy Wszechświata.

W 2032 tym mieście został podpisany Pakt w Mosc Yorku.