FANDOM


Mokir V Unbrinowicz (17 maja 1949-19 lipca 2010) - hrabia Kordau Motowsky. Syn Jana Mokowsky, wnuk legendarnego Mokira IV.

Urodził się w ukrytym Ważarze. W 1959 r. za chęć ujawnienia państwa został aresztowany. Wyszedł z więzienia 12 maja 1967 r. Od 1971 do 1978 działał w Ruchu na rzecz Ujawenienia. Po zlikwidowaniu organizacji wstąpił w 1981 r. do KW. Od 1990 do 1995 r. był jego prezesem. Od 1995 do 2009 pracował w lokalnym sklepie. Po Kryzysie Kultystów działał jako prezezs Związku Wolnego. Zmarł w 2010 r.

Miał syna Mokira VI. Który otrzymał po nim tytuł hrabiowski.

Poprzednik
Jan Mokir Koradu-Motowsky
Hrabia Kordau Motowsky
1998-2010
Następca
Mokir VI Unbrinowicz