FANDOM


Milianusz

Milianusz w dzieciństwie.

Milianusz I, także Wielki Mił, prawdziwe nazwisko nieznane (data ur. nieznana, zm. 1 marca 2076) - założyciel dynastii Miłowiczów, jeden z największych dyplomatów w historii Słowieni. Najpewniej pochodził z Polski. Aby jeszcze bardziej ukryć swoją prawdziwą tożsamość, nadał sobie przydomek "Milanisuz".

Nie ma pewnych danych o jego potomkach, jednak prawie pewne jest, że jego dziećmi byli następni władcy z dynastii Miłowiczów, Katarzyna Rymhpter i Robert Miłowicz. Do jego potomków może również należeć Ne Tmimuli, gubernator Gabonu.

PolitykaEdytuj

Polityką zajmował się już od 2015, ale dopiero w 2030 zaczął działać aktywnie. Wziął udział w wyborach prezydenckich i, dzięki działaniom TOW, przejął władzę w Zachodniej Polsce. Z pięciu województw (zachodniopomorskie, pomorskie, lubuskie, kujawsko-pomorskie i wielkopolskie) utworzył sprawnie działający organizm państwowy, który nazwał krajem polskim.

Od 2027 spiskował przeciwko All together i bezskutecznie próbował udaremnić podpisanie paktu w Mosc Yorku.

W 2031 zawarł z Litwą, Ukrainą, Czechami, Węgrami i Chorwacją porozumienie militarne. Skontaktował się również z rządem Karwantu w sprawie utworzenia słowiańskiego państwa Łużyc. Miał zamiar utworzyć prawie niezależne państwo śląskie, co w pewnym stopniu zostało uniemożliwione przez powstanie republiki opolskiej.

Mimo niepowodzeń postanowił kontynuować swój plan. Do kraju polskiego przyłączył Dolny Ślask (tworząc zaporę między Karwantem a Górnym Ślaskiem) oraz Mazury (sięgajac w kierunku Litwy i Obwodu Kaliningradzkiego). W ramach TOW założył Unię Wschodnioeuropejską, zakładającą równość wszystkich krajów członkowskich. W jej skład wchodziło osiem założycieli: kraj polski, litewski, opolski, czeski, słowacki, węgierski, słoweński, chorwacki.

W atmosferze względnego pokoju z Karwantem i Rosją realizował kolejne punkty planu.

Tuż po rozpadzie Imperium Ziemskiego europejska część Rosji wraz ze swoją strefą wpływów (Łotwa, Estonia, Białoruś, Krym, Serbia i Rumunia) utworzyła federację - Związek Wschodniosłowiański.

ZW zagrażał interesom Wielkiego Miła. TOW zdecydował o przyłączeniu UW do strefy wpływów Rosji pod warunkiem zachowania równorzędności. Formalnie obie federacje (UW i ZW) przestały istnieć. Mimo to Milianusz nadal prowadził rozmowy o członkostwie z innymi krajami, które następnie stały się trzecim fundamentem Słowienii.

Poprzednik
Wielki Mił (on sam)
Gubernator Polski Zachodniej Następca
Katarzyna Rymhpter

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki