FANDOM


Konwencja Putinnovska – jest to akt prawny, podpisany 12 lutego 2037 roku kalendarza ziemskiego w mieście Putinnove na planecie Ravazanet przez przedstawicieli władz wszystkich ras rozumnych, ratyfikowany 14 lutego 2037 roku w parlamentach wszystkich krajów ras rozumnych.

Przyczyna powstania Edytuj

Konwencja Putinnovska była pierwszą umową międzyplanetarną, podpisaną przez wszystkie rasy. Konieczność stworzenia takiej konwencji wynikała z faktu możliwości znalezienia w przyszłości innych planet zamieszkałych przez cywilizowane rasy.

Postulaty Edytuj

Postulaty Konwencji Putinnovskiej były niezwykle proste. Zakładały one:

 • zdefinowanie osobliwości, jako wszystkiego, co można zobaczyć, usłyszeć lub w dowolny inny sposób niezaprzeczalnie dowieść jego istnienia w świecie materialnym (dopisek z 2080: lub antymaterialnym)
 • zdefiniowanie istoty żywej, jako gatunku osobliwości, o konkretnych cechach wyróżniających go z innych ras i typów osobliwości, posiadający zdolność do życia, czyli: pobierania pokarmu w różnej i dowolnej postaci, przetwarzania pokarmu na energię w dowolny sposób i w dowolnych warunkach oraz rozmnażania
 • zdefiniowanie przedmiotu nieożywionego, jako osobliwości, która nie wyczerpuje przesłanek istoty żywej
 • zdefiniowanie rasy żywej, jako istoty żywej posiadającej zdolność świadomego ruchu w celu zdobycia pokarmu lub jego stworzenia czy też jego przerobienia na energię
 • zdefiniowanie rasy rozumnej, jako rasy żywej, której osobniki potrafią (choć nie muszą) żyć w społeczeństwie w dowolny sposób, potrafią posługiwać się językiem, jako systemem przekazywania informacji między osobnikami w dowolny sposób, np. za pomocą dźwięku, gestów lub znaków, bez użycia żadnych zewnętrznych przyrządów lub narzędzi, używając do tego jedynie własnego ciała. Język ten musi zostać również interpretowany jednoznacznie przez innych osobników danej rasy, dopuszczalne są jednak własne systemy w obrębie jednego języka wśród określonej grupy osobników lub też władanie przez jednego osobnika większą ilością języków. Osobnicy rasy rozumnej muszą też być świadomi istnienia siebie nawzajem oraz otaczającego ich świata. Dodatkowo osobników ras rozumnych musi kształtować jakakolwiek kultura (muszą posiadać zdolność widzenia i zachwycania się pięknem, w dowolny sposób, oraz muszą potrafić piękno w ich mniemaniu tworzyć). Osobniki ras rozumnych muszą też posiadać zdolność planowania w jakikolwiek sposób i na dowolny okres czasu w przyszłości.
 • zdefiniowanie rasy cywilizowanej, jako rasy rozumnej, której posiada (choć nie musi korzystać) zdolność rozpalania ognia (dopisek z 2080: lub innego źródła energii cieplnej), musi posiadać zdolność planowania dalekosiężnego. Muszą posiadać dowolny system wartości, oraz jakikolwiek system podziału zadań między osobników.
 • zdefiniowanie rasy rozwiniętej, jako rasy cywilizowanej, posiadającej zdolność świadomego wytwarzania dźwięków za pomocą dowolnych osobliwości lub przedmiotów oraz układania takich dźwięków w utwory zaliczające się do piękna w mniemaniu rozważanej rasy, posługującej się matematyką na jakimkolwiek poziomie i jakiejkolwiek formie, potrafiącej zauważyć zachodzące wokół nich zjawiska oraz będącej w stanie wyjaśnić ich przyczynę w jakikolwiek racjonalny i potwierdzalny doświadczalnie sposób
 • zdefiniowanie rasy wysoko rozwiniętej, jako rasy rozwiniętej zdolnej do podróży międzyplanetarnych w dowolny sposób
 • utworzenie Rady Gatunków, składającej się z przedstawicieli wszystkich ras cywilizowanych (lub w niektórych wypadkach ras rozumnych) zdolnych do dyskusji i podejmowania decyzji o sobie i swojej rasie
 • ustalenie, że zakwalifikowanie nowoodkrytej rasy wg. powyższych definicji będzie uwarunkowane głosowaniem wśród członków Rady Gatunków
 • ustalenie, że przyjęcie przedstawicieli nowych ras do Rady Gatunków, po ustaleniu spełnienia przesłanek rasy cywilizowanej, z którą można się skomunikować (dopisek z 2080: nawet, jeśli z pomocą Translatora intencji), oraz która może i chce decydować za siebie, odbędzie sie w drodze głosowania
 • ustalenie, że rasy raz przyjętej do Rady Gatunków nie można z niej usunąć, chyba, że nagle, całkowicie i nieodwracalnie przestanie ona spełniać którąś z przesłanek rasy zdolnej do zasiadania w Radzie Gatunków
 • ustalenie, że możliwe jest zwołanie Rady Gatunków w momencie ogólnego zagrożenia jednej lub więcej ras, lub w wypadku odkrycia nowej rasy rozumnej
 • ustalenie, że Rada Gatunków jest jedynym organem władnym do rozmów z nowoodkrytymi rasami rozumnymi
 • ustalenie, że na każdej planecie obowiązuje jeden podział czasu - na lata, miesiące, dni, godziny, minuty i sekundy, zgodnie z czasem ziemskim
 • ustalenie, że w całym Wszechświecie będzie obowiązywał jeden kalendarz – kalendarz ziemski
 • ustalenie, że między rasami rozumnymi we Wszechświecie powinien panować pokój.

Powyższe punkty niemalże wyczerpują cały traktat o Konwencji Putinnovskiej.

Ratyfikacja Edytuj

Konwencja Putinnovska została ratyfikowana przez rządy wszystkich niepodoległych krajów i państw ras rozumnych na macierzystych planetach dwa dni po uroczystym jej podpisaniu przez jedynie przedstawicieli ras w Putinnove.

Kontrowersje Edytuj

Konwencja Putinnovska od początku wywoływała wiele kontrowersji. Dla przykładu, rasa kaszków według definicji konwencji nie wyczerpuje znamion rasy rozumnej (kaszki nie tworzą piękna). Jednak przedstawiciel kaszków został przyjęty do Rady Gatunków, a kaszki jako takie zostały uznane w jednomyślnym głosowaniu jako rasa rozumna. Dodatkowo, Konwencja Putinnovska zakładała uznawanie nowych ras rozumnych w drodze głosowania, co doprowadziło do początkowego nieuznania rasy Limanian jako rasy rozumnej. Pośrednio, była więc również jedną z przyczyn wybuchu Wojny o Iris w 2100 roku. System głosowania został zniesiony pod naciskiem rasy Limanian przez podpisanie Konwencji Sońskiej w 2109 roku.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki