FANDOM


FlagaKarwantu

Flaga Karwantu

Karwant to państwo powstałe w 2028 za sprawą rządu Unii Europejskiej, który zgodził się połączyć Niemcy (bez Bawarii, która przyjęła nazwę V Rzesza) z dwoma kantonami Szwajcarii. Obydwie strony zgodziły się, pod warunkiem zmiany nazwy nowego państwa na Karwant (początkowo miały być to Zjednoczone Państwa Zachodu, ale ktoś wymyślił, że ZPZ to było w Avatarze i to jako ci źli)