FANDOM


Janos Unbrin (10 lutego 1644-1 grudnia 1721) - protoplasta rodu Unbrinowiczów, syn leśniczego Henkera, ojciec Henryka Unbrinowicza.

Niewiele wiadomo o jego życiu. Trwają spory nawet co do jego imienia. W metryce urodzenia widnieje imię Iatnos, czyli Janos. Jednak Mokir I Unbrinowicz-Motowsky, wnuk Janosa, twierdził, że jego dziadek miał na imię Janus. W dokumencie poświadczającym nadanie Janosowi ziemii w 1696 r. widnieje imię Janikis, co mogłoby świadczyć o jego rosyjskim pochodzeniu.