FANDOM


Język kiciorski – słownik

RzeczownikiEdytuj

AEdytuj

 • 'aad – witaj, cześć.
 • am – i (spójnik).
 • ArdaZiemia jako planeta. Zapożyczone z Quenyi.
 • a'yre-paqkaszk.
 • asiwoda (ciecz).
 • asi'r – lód.
 • atlanom – ukrycie.

BEdytuj

 • baruk – narzędzie.
 • bieber – debil.
 • bork – kość.
 • bor – moc, siła.
 • buqtlbateria.

CEdytuj

 • cheezser.
 • chick – dziewczyna.
 • chickinkobieta.
 • chilli – dziecko.
 • chuc – kopnięcie.
 • cson – król.
 • curban – miasto.
 • cutr – Bóg.

DEdytuj

 • dah – śmierć.
 • damiidobro.
 • damit! - cholera! (przekleństwo).
 • domb – drzewo.

EEdytuj

 • ecix – noc.
 • eobol – jogurt.
 • ersan – bitwa (hint: Tatoo Ersan – Bitwa pod Tatoo, Tatto tar Ersan – Bitwa o Tatto).
 • eru – jeden.
 • esnobo – kot.
 • ezoboss – szef.

FEdytuj

 • fama – sława.
 • FamavalarsSparta.
 • fiem – ogień.
 • fiun – płomień.
 • forér – brat.
 • forn – ciąg.
 • fsic – choroba.

GEdytuj

 • gamad – andruty (czasem ogólnie jako ciastka).
 • grando – dziadkowie, przodkowie.
 • grandoe – babcia, przodek płci żeńskiej.
 • grandok – dziadek, przodek płci męskiej.
 • guptt – piękno.
 • gutan – obecność.
 • gutro – sława.

HEdytuj

 • hamb – odchody, kupa.
 • hed – głowa.
 • herd – serce.
 • hid – w (spójnik, czy tam zaimek jakiś).
 • hint – wskazówka.
 • huran'adi – broń.
 • hzandar – lekarz, medyk.

IEdytuj

 • in – ilość, ale zazwyczaj używane jako dużo.
 • inb – roślina.
 • irand – minerał.
 • istarop – układ planetarny.
 • izor – kłamstwo.

JEdytuj

 • jampr – broń dystansowa lekkiego kalibru.
 • jamprin – broń dystansowa, artyleria.
 • jetriv – żołnierz piechoty, lub członek POP.

KEdytuj

 • kamilus – bomba.
 • kici – kicior.
 • kron – sok.
 • kzin – szafka.

LEdytuj

 • lanqi – język (np. kiciorski).
 • lor – rządek.
 • lorapics – czekolada.
 • lnob – piłka.
 • lol – dom.
 • luzon – plastik.

MEdytuj

 • mamo – mama.
 • manw – dwa.
 • matoc – zwierzę.
 • mirro – lustro.
 • mitlyp – posiłek, pożywienie.
 • mitrl – metal.

NEdytuj

 • naine – księżyc.
 • natr – gwiazda.
 • nam – obcy, przedstawiciel innej planety.
 • niloot – krew.
 • nompos – lampa, czasem ogólnie jako źródło światła.
 • noom – nie.
 • nor – pół.
 • nusavin – okrzyk bojowy.

OEdytuj

 • obbo – ponieważ, bo (spójnik).
 • oink – świnia.
 • olol – mieszkanie.
 • oloolool – szczęście.
 • om chillisfilm dla dzieci
 • oran – wszędzie.
 • ozaviy – krążownik bojowy.
 • ozryn – zupa.

PEdytuj

 • pamts – zęby.
 • Panddi – pharsensjanin.
 • Panddim – pharsenusjanka.
 • paq – grubas.
 • pic – kostka.
 • piy'woqalkohol, potocznie o piwie.
 • plasmoghaubica plazmowa.
 • prandomolon – bieda.

QEdytuj

 • qetil – przyjemność.
 • qub – ale (spójnik).
 • qdum – ciemność.
 • qrda'ns – mądrość.
 • qrdes'domo - Domo-kun.
 • qzogwyrzutnia jonowa.

REdytuj

 • rad – język (część ciała).
 • ran – kolec.
 • ran-ey – piasek.
 • rann – wczoraj.
 • rantsu – piaskownica.
 • rantsuin – piustynia.
 • randir'twojna.
 • ris – obrót.
 • roob – chłopiec.
 • roobin – mężczyzna.
 • rooh – ozdoba.
 • roohhed – włosy.

SEdytuj

 • sar – pancerz.
 • sorér – siostra.
 • shap'e – kształt.
 • sox – miłość.
 • sexo – seks.
 • sinod – świątynia.
 • snig – słowo.
 • snigs-forn – zdanie.

TEdytuj

 • Tamopl – ludzie jako Ziemianie (pisane z małej litery oznacza osobę).
 • tani – wzgórze.
 • tarri – jutro.
 • tato – tata.
 • timp – czas.
 • tinuv – jasność.
 • trezin – trzy.
 • troo – prawda.
 • tsu – ziemia, land.
 • tyr – dlatego (że).

UEdytuj

 • unnt – ubranie.
 • uni'kimos – świat, oznacza dawny Wszechświat.
 • urin'k – mocz.
 • usan – bogactwo.
 • usanopl – spadkobierca.

WEdytuj

 • wity uip fas – reaktor atomowy.
 • wrans pamts – szczoteczka do zębów.

VEdytuj

 • va – zarąbistość.
 • val – nieśmiertelność.
 • valar – osoba nieśmiertelna.
 • varp – prędkość, szybkość.
 • vatp – technologia.
 • vaxstickon.
 • vrat – dzień.

XEdytuj

 • xena – planeta.
 • xeriniu – pierwiastek.
 • xunadan – władca.

YEdytuj

 • 'yep – tak.
 • yr? – dlaczego?
 • yrch – potwory, rzadziej groźni obcy z innych planet.

ZEdytuj

 • zonip – słownik. (hint: zonip der lanqui kici'e = słownik kiciorskiego)
 • zort pamts – pasta do zębów
 • zupinat – okno.



KońcówkiEdytuj

W języku kiciorskim tworzenie przymiotników, przysłówków, oraz liczby mnogiej jest niezwykle proste – wystarczy dodać do wyrazu odpowiednią końcówkę:

 • -s: [yz] zmiana na liczbę mnogą (np. chicks – dziewczyny).
 • -e: [e:] stworzenie przymiotnika (np. vae – zarąbisty).
 • -o: [o:] stworzenie przysłówka (np. varpo – szybko).
 • -in: [yn] oznaczenie dużej ilości itp. (np. cheezin – dużo sera), (wykształcone w slangu).
 • -'ny: [iny] oznaczenie małej ilości itp. (np. tinuv'ny – mało światła), (wykształcone w slangu).

WyjątkiEdytuj

 • Jeżeli wyraz kończy się na s w celu utworzenia liczby mnogiej należy dodać przedrostek mar.
 • Jeżeli wyraz kończy się na e w celu zmiany formy wyrazu na przymiotnik należy przedłużyć ostatnią głoskę i ledwie słyszalnie dodać na koniec słowa głoskę i.
 • Jeżeli wyraz kończy się na o w celu zmiany formy wyrazu na przysłówek należy przedłużyć ostatnią głoskę i cicho dodać na koniec słowa końcówkę łe.

StopniowanieEdytuj

Stopniowanie zachodzi poprzez dodanie przedrostka:

vae
stopień podstawowy
duv vae
stopień wyższy
xenid vae
stopień najwyższy


OsobyEdytuj

Zanim pokazane zostaną czasowniki, najpierw warto wspomnieć o osobach:

 • an [a:n] – ja.
 • too [tu] – ty.
 • ow [oł] – on.
 • owa [oła] – ona.
 • thid [ti:d] – ono, to.


 • ans [a:nz] – my.
 • toos [tuz] – wy.
 • ows [ołz] – oni.
 • owas [ołaz] – one.

Zaimik osobowe...Edytuj

...czy jakoś tak:

 • anim – moje
 • tooim – twoje
 • owim – jego
 • owam – jej
 • ansim – nasze
 • toosim – wasze
 • owsim – ich
 • owasim – ich
 • ani – mi
 • tui – tobie
 • owi – jemu
 • owa'i – jej
 • ansi – nam
 • toosi – wam
 • owsi – im
 • owasi – im


Czasowniki Edytuj

W języku kiciorskim czasowniki odmieniają się tylko przez czasy i liczby. Czasowniki w liczbie mnogiej (w czasie teraźniejszym) posiadają końcówkę -s. Poniżej znajduję się lista czasowników w bezokoliczniku, czyli w liczbie pojedynczej i czasie teraźniejszym (wymowa w nawiasach):

 • puss (pus) – być. Liczba mnoga: pussis.
 • arant (arant) – robić.
 • kinin (kinin) – znać.
 • faltun (faltun) – umieć.
 • jert (dżert) – jeść.
 • dering (derink) – pić.
 • cartop (kartołp) – chodzić.
 • acartop (akartołp) – wyruszać, pójść.
 • kartopin (kartołpin) – podróżować, wędrować.
 • varptop (warptołp) – biegać.
 • flub (flub) – latać.
 • fitoon (fitun) – walczyć.
 • pistrop (pistrop) – strzelać.
 • K-BOOM (KA-BUM) – wybuchać.
 • wris (ris) – pisać. Liczba mnoga: wrisis.
 • list (lizd) – czytać.
 • vapik (fabig) – produkować.
 • santar (santar) – sprzedawać.
 • xinnd (ksint) – kupować.
 • swaar (sfar) – ubierać się.
 • swaaran doob (sfaran dub) – nosić ubranie (dosłownie: ubrane teraz).
 • unswaar (ansfar) – rozbierać się.
 • sexon (sekson) – uprawiać seks.
 • ratibyn (ratibyn) – rodzić się.
 • pwned (pewned) – umierać.
 • hund (hant) – zabijać.
 • urttop (jurt-top) – mordować.
 • ktyr (ktir) – kraść.
 • unsexon – gwałcić.
 • fiemup (fiemjup) – podpalać.
 • randir'toop (randir-tuup) – wypowiadać wojnę.
 • randir'qb (randir-kup) – prowadzić wojnę.
 • widd (łid-) – „ślubić się”. Nie ma rozróżnienia na „wyjść za mąż” i „ożenić się”.
 • oprav – (opraf) – uciekać.
 • prand (prant) – grać.
 • prang (prank) – modlić się.
 • morodoom (morodum) – mówić).
 • chuck (czak) – kopać.
 • ris (riz) – obracać się.
 • compor (kompor) – mieszkać.
 • panal (panal) – leczyć się.
 • apop (apop) – chorować.
 • discover (diskołwer) – odkrywać.
 • chiyc (czik) – podrywać.
 • karil (karyl) – lubić.
 • noon karil (ne karyl) – nie lubić.
 • veanil (waenil) – uwielbiać.
 • karrant (karąt) – nienawidzić

CzasyEdytuj

W kiciorskim występują 3,5 timps. Są to: przeszły, teraźniejszy, przyszły i obecny, traktowany jako pół czasu.

Yelde timpEdytuj

Czas przeszły uzyskuje się poprzez dodanie na koniec czasownika końcówki -an. Oznacznik czasu, np. rant, dodaje się na samym początku albo końcu zdania. Przykład: Owas sexonan ano erue Panddim kil othoo tamopls manwrant!

Nove timpEdytuj

Czas teraźniejszy działający na zasadzie angielskiego „present simple”. Do mówienia o tym co się lubi, gdzie się pracuje, jakie kraje mają stosunki itd.

Nexe timpEdytuj

Wszystkie plany na przyszłość. Wszystkie czasowniki w kiciorskim kończą się na spółgłoski. Aby zmienić czasownik z teraźniejszego na przyszły należy zdublować ostatnią spółgłoskę i dodać -o (w razie liczby mnogiej jeszcze -s). Oznacznik czasu, np. tarri, dodaje się na samym początku albo końcu zdania. Przykład: An deringanno qind piy'woqs tarri.

Doobe timpEdytuj

Czas „obecny” - podobny do angielskiego „present continous”. Oznacza, że czynność jest wykonywana w tym momencie co wypowiadane zdanie. Aby go uzyskać należy tuż po czasowniku dodać doob co oznacza „teraz”. Przykład: Too jert doob lertt am karr.

PrzeczenieEdytuj

Aby czemuś zaprzeczyć przed czasownikiem należy dodać ne przed czasownikiem.
Przykład: Ow ne puss bieber.

PytaniaEdytuj

Aby zmienić zdanie w pytanie należy przed zdaniem dodać dud [du:d].
Przykład: Dud owa guptte?

TematyczneEdytuj

KoloryEdytuj

 • adume – czarny
 • foske – szary
 • kreate – biały
 • gebbe – żółty
 • vapre – pomarańczowy
 • krede – czerwony
 • hanne – różowy
 • hannine – fioletowy
 • opaline – granatowy
 • opale – niebieski
 • pandoe – zielony
 • kalfe - brązowy

LiczbyEdytuj

 • zero – zero
 1. eru – jeden
 2. manw – dwa
 3. trezim – trzy
 4. qind – cztery
 5. sink – pięć
 6. senmo – sześć
 7. torup – siedem
 8. othoo – osiem
 9. niva – dziewięć
 10. quton – dziesięć
 11. quton-eru – jedenaście
 12. quton-manw – dwanaście.
itd.
 • manwon – dwadzieścia
 • treezimon – trzydzieści
 • quindon – czterdzieści
 • sinkon – pięćdziesiąt
 • senmon – sześćdziesiąt
 • torupon – siedemdziesiąt
 • othoon – osiemdziesiąt
 • nivan – dziewięćdziesiąt
 • siverum – sto
 • chix – tysiąc
 • quton'chixs – dziesięć tysięcy

SpójnikiEdytuj

I inne części mowy.

 • i – am
 • bo – obbo
 • ale – qub
 • że – dat
 • więc – kob
 • dlaczego – yr
 • dlatego – tyr

 • w – hid
 • z – kil
 • na – org
 • pod – gro
 • obok – taz
 • za – becor'
 • przed – fond

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki