FANDOM


Bonsai

Ibrachim Badil mówił, żeby podczas nauk pamiętać o drzewach. Ma to odzwierciedlenie w poziomach Aretyzmu

Aretyzm – wyznanie panujące wśród ras rozumnych na Iris, jedyna religia rodzima Limanian. Polega na wysławianiu wiedzy różnymi metodami. Ma jednego historycznie potwierdzonego proroka – Ibrachima Badila. Posiada kilka jawnych odłamów oraz spekuluje się istnienie kilkunastu odłamów niejawnych.

Rys historyczny Edytuj

W pewnym niemożliwym do określenia momencie rozwoju cywilizacji limańskiej powstało pismo oraz system jego zapisywania – alfabet limański. Przetrał on praktycznie bez żadnych istotnych modyfikacji (zmieniały się jedynie nieco kształty znaków, np. literka 'Prie`' z prostokąta stała się owalem), więc niemal każdy tekst zapisany alfabetem limańskim w dowolnym okresie dziejów ma sens fonetyczny. Z sensem znaczeniowym jest trochę gorzej, gdyż starodawne języki limańskie, oprócz języka starolimańskiego ulegały tak drastycznym przemianom znaczeniowym, że w pewnym momencie praktycznie zostały wyparte przez język starolimański. Alfabet pozostawał jednak niezmienny właśnie dzięki Aretystom. Istnieją podania, że alfabet limański był na tyle doskonały, że nie mógł być stworzony przez lud zamieszkujący Iris w tamtym momencie. Postuluje się więc istnienie proroka – Ibrachima Badila, którego istnienie jest zapisane jako pierwsza istniejąca wzmianka pisana w historii Limanian. Uznaje się więc go za twórcę alfabetu limańskiego i jego dostarczyciela do trzech ludów zamieszkujących Iris. Jednak jego rola jest dyskusyjna i powstało kilka odłamów Aretyzmu, różniących się właśnie uznawaną rolą Ibrachima Badila w oświeceniu ludu limańskiego.

Odłamy Edytuj

L.p. Nazwa odłamu Filozofia Data rozpoczęcia istnienia Data zakończenia istnienia
1 Kaparizm Uznawali Ibrachima Badila za twórcę alfabetu limańskiego oraz za jego dostarczyciela do ludu limańskiego, był jednak jedynie doskonałym limanianem. Uznają ponadto, że Ibrachim Badil przekazał im podstawy innych nauk, jak zdobnictwo czy genealogia. Wyznają naukę za swój cel i naukę uznają za swoje bóstwo. Kapariści przekazywali ponadto wiedzę dalej, na publicznych czytaniach. Uznawali istnienie duszy jako sumy wiedzy i uczynków. niemal od początku istnienia Aretyzmu Formalnie Kaparizm skończył się wraz ze zhołdowaniem wszystkich odłamów jawnych przez Drzewca, Króla Limanii, Rachata LXVII sobie samemu, praktycznie istnieje do dziś.
2 Tutizm Tutyści wierzyli, że alfabet limański jest tak dalece doskonały, że nie mógł być stworzony przez limaniana. Uznali więc Ibrachima Badila za istotę wyższą, której oddają cześć. Wierzyli, że wiedza jest najwspanialszym skarbem i osiągnięciem możliwym do zrealizowania przez limaniana, jedak uznali, że skoro limanianie nie rodzą się mędrcami, wiedza jest zarezerwowana tylko dla elit. Spowodowało to zamknięcie czytań Tutystów dla ogółu ludności, swoją wiedzę i osiągnięcia naukowe rozprzestrzeniali tylko w zamkniętym gronie, a przyjęcie do Tutystów musiało być poprzedzone wieloma próbami. niemal od początku istnienia Aretyzmu Formalnie Tutizm skończył się wraz ze zhołdowaniem wszystkich odłamów jawnych przez Drzewca, Króla Limanii, Rachata LXVII sobie samemu, praktycznie istnieje do dziś.
3 Badilizm Badiliści, podobnie jak Tutyści uznali Ibrachima Badila za istotę wyższą. Ich wierzenia był jednak bardziej skrajne – nie zajmowali się nauką, gdyż uważali, że nie są tego godni. Posiadali za to piękne ceremonie ku czci Ibrachima Badila, odprawiane zazwyczaj na polach uprawnych. niemal od początku istnienia Aretyzmu Formalnie Badilizm skończył się wraz ze zhołdowaniem wszystkich odłamów jawnych przez Drzewca, Króla Limanii, Rachata LXVII sobie samemu, praktycznie istnieje do dziś i jest, jako jedyny z pierwszych odłamów Aretyzmu, uznawany jako pełnoprawne wyznanie Aretyjskie.
4 Merorializm Merorializm powstał jako odłam między Kaparistami a Tutystami i jest podobny w poglądach do obu tych wyznań. Uznaje za nadrzędny cel limaniana zdobycie wiedzy, uważa Ibrachima Badila za istotę wyższą oraz za twórcę alfabetu limańskiego, nie oddaje jednak Badilowi żadnej czci. Merorialiści organizowali publiczne czytania, na których nauczano lud limański. nie można określić, jednak po ustabilizowaniu się poglądów powyższych trzech odłamów Formalnie Merorializm skończył się wraz ze zhołdowaniem wszystkich odłamów jawnych przez Drzewca, Króla Limanii, Rachata LXVII sobie samemu, w przeciwieństwie jednak do innych odłamów dziś praktycznie zanikł.
5 Kotaprievizm Kotaprievizm powstał jako próba połączenia osiągnięć i poglądów innych odłamów Aretyzmu. Na początku był to twór bardzo niestabilny. Wszystko zmieniło się jednak po zhołdowaniu inncyh odłamów wobec Kotaprievizmu. Poglądy sporne zostały rozwiązane przez uznanie, że wiedza o istocie Badila nie jest limanianom potrzebna. Oraganizowali publiczne nauki, nie nazywali ich jednak czytaniami, jak Kapariści czy Merorialiści. Nauka dla ludu ostatecznie przesądziła o przyjęciu Kotaprievizmu jako zjednoczenia odłamów. Dziś jest najliczniejszym jawnym wyznaniem Aretyjskim. W momencie hołdu odłamów Rachatowi LXVII. Istnieje do dziś.


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki