FANDOM


Afordow – jednostka siły rażenia broni pociskowej. Jej definicja brzmi: Broń pociskowa o sile rażenia 1 afordowa za pomocą pocisku o masie 1 kilograma jest w stanie zadać obrażenia równe obrażeniom zadanym przez broń strzałową o sile rażenia 1 lewerowa. Najogólniej mówiąc siłę rażenia w afordowach możemy przeliczyć na wymierną siłę rażenia w lewerowach za pomocą wzoru: L=A*m, gdzie L=siła rażenia w lewerowach, A=siła rażenia w afordowach, m=masa wystrzelonego pocisku. Z tego wzoru wynika również bezwzględne miano jednego afordowa – [1 Af]=1 Le/1 kg.

Jednostka swoją nazwę zawdzięcza Ernestowi Afordowowi, czeskiemu fizykowi jądrowemu.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki